Waar IQ en EQ de intelligentie en de emotionele intelligentie meten, stellen wij dat docenten ook een TQ (Teaching Quotient) hebben. Docenten die beschikken over urbanTQ hebben het talent om effectief les te geven in een stedelijke context.

Aanbod

UrbanTQ biedt professionalisering op maat. Daarom denken wij graag samen na over de mogelijkheden die het meest passend zijn voor u en uw organisatie. Om een beeld te geven welke vormen van professionalisering wij aanbieden, zijn onze diensten hieronder omschreven.

De pijlers van urbanTQ

Groei

Begrijpen en kunnen duiden wat urbanTQ inhoudt, is een proces. De kennisbasis is in ontwikkeling en wordt middels onderzoek voortdurend aangevuld. Ook de input die we meekrijgen vanuit de onderwijspraktijk via onderwijsprofessionals en leerlingen in onze trajecten draagt hieraan bij. Hierdoor groeit het begrip over wat urbanTQ inhoudt.

Maatwerk

Waar er in het onderwijs volop wordt ingezet op differentiatie voor onze leerlingen, is hier in de professionalisering van docenten vaak weinig aandacht voor. Vanaf het formuleren van de hulpvraag staan wij voor professionalisering op maat. Zo worden uitdagingen bottom-up benaderd en vanuit maatwerk aangepakt.

Schakelen

Om stedelijk onderwijs echt te kunnen begrijpen moet je er middenin staan. Wij geloven in wetenschap die geworteld is in de praktijk. Al onze trainers zijn naast academicus ook docent (geweest). Zij maken makkelijk contact met alle betrokkenen binnen het onderwijs en schakelen eenvoudig tussen theorie en de onderwijspraktijk.

Vakmanschap

Lesgeven in een stedelijke context is complexer dan slechts een reeks handelingen uitvoeren: het vergt vakmanschap om voor de klas te staan. Met het professionaliseren van docenten is maatwerk voor ons een belangrijk uitgangspunt. Docenten hebben hun eigen unieke vaardigheden en stijlen en zijn autonome professionals.

Duurzaamheid

Met spray-on professionalisering vervliegt de kennis die docenten opdoen in een training of lezing razendsnel. De lezing of training heeft op deze manier weinig impact op de lange termijn. Draagt het dan wel echt bij aan de professionele ontwikkeling? Wij geloven daarom in een methode die gestoeld is op duurzame professionalisering van docenten.

Wat anderen zeggen over urbanTQ:

Ik mocht als docent afgelopen jaar kennismaken met urbanTQ in de begeleiding op individueel niveau en op groepsniveau.

De trainers van urbanTQ bieden begeleiding (individueel dan wel in groepsverband) vanuit betrokkenheid en aandacht, maar zeker niet op basis van ‘alles is goed’! Zij geven gerichte feedback en confronteren daar waar nodig. Het doel, dat zij naar mijn mening nastreven, is de student in de Randstedelijke context een kans bieden, maar niet vanuit een laissez faire houding bij de student, de student moet er namelijk ‘iets voor doen omdat diploma te behalen. De weg waarlangs is de deskundige, geïnspireerde en betrokken docent voor de klas te krijgen, die duidelijk eigen grenzen durft aan te geven in het belang van de professionele dan wel persoonlijke ontwikkeling van de student. Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid bij de student staat bij hun werkwijze hoog in het vaandel. Dit betekent uitgaan van een helder normatief kader als bijdrage de student in de ‘leerstand’ te krijgen.

Jolande, Docent (MBO)

Ik heb kennis mogen maken met het traject van urbanTQ. Ik ben bezocht door een trainer tijdens mijn lessen, waarbij een lesobservatie werd gedaan. Hierbij was de trainer stil aanwezig. Kort na afloop van de lessen volgde de bespreking van de observaties. In een mooi beschreven verslag werden mijn kwaliteiten en didactische vaardigheden onder de loep genomen. Ik kreeg duidelijke handvatten om mijn persoonlijke skills nog verder te verbeteren. Dit was voor mij een mooie ervaring en hierdoor werden mij zaken helder. Dank hiervoor.

Annet, Docent (MBO)
In februari dit jaar lesbezoek gehad van een van de trainers van urbanTQ. Naar aanleiding hiervan heb ik een gedegen en uitgebreid feedback-verslag gekregen. Hierna dit verslag op een zeer prettige wijze besproken. Ik heb hier als beginnend docent heel veel aan.
Afgezien van de kennis, kunde en gedrevenheid is de trainer ook een zeer fijn en integer mens.
In de toekomst hoop ik met enige regelmaat bezoek van urbanTQ te krijgen als kundige spiegel op mijn lesgeven.
Peter, Docent (MBO)
In de periode van september/ oktober 2016 heb ik het urbanTQ professionaliseringstraject gevolgd waarbij er een masterclass, lesobservatie en follow- up heeft plaatsgevonden. Als toen nog laatste jaar student Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn was ik ten tijde van dit traject op zoek naar mijn visie op het huidige onderwijs en welke rol ik als docent voor ogen had voor het lesgeven op een school in een grootstedelijke context.

Door het volgen van de masterclass waarbij er een duidelijk beeld werd gegeven over de student van ‘nu’ en hier wetenschappelijke onderbouwing te weergeven, werd voor mij steeds meer duidelijk waarom ik juist voor deze school heb gekozen om les te geven.

De lesobservatie door de trainer met daarbij het verslag heeft mij geholpen om een beeld te krijgen hoe ik er op dat moment als bijna startbekwaam docent voor de groep stond, maar heeft mijn vooral geholpen om mijn pedagogisch-didactisch handelen concreet te formuleren zodat ik mijn visie op het onderwijs kan onderbouwen.

Valone, Docent (MBO)

UrbanTQ gaf mij na een lesobservatie duidelijk inzicht in mijn kwaliteiten en skills! Chapeau!

Annemiek, Docent (MBO)

UrbanTQ heeft mij concrete en handzame feedback gegeven op de manier waarop ik mijn lessen en het contact met studenten vormgeef. De analyse is verdiepend en de gesprekken die daarop volgden hebben mij aan het denken gezet. De concrete handvatten kon ik inzetten in de lessen. De trainers van urbanTQ hebben een opbouwende en bevestigende coachingsstijl. Zij zijn toegankelijk en creëren een veilige ‘leersfeer’. Een prettige en leerzame ervaring.

Roos, Docent (MBO)

Mijn urbanTQ

Lesgeven is een hele uitdaging! Deze uitdaging werd groter door mijn overstap naar een team met alleen BOL-studenten niveau 3. Er zijn genoeg theorieën en boeken waaruit je kan leren hoe je beter kunt worden in pedagogisch- en didactisch handelen. Het verschil bij urbanTQ is het persoonlijke professionaliseringstraject. Door middel van lesobservaties, persoonlijke gesprekken en een reflectieverslag worden je skillset en stijl in kaart gebracht. De kracht van urbanTQ ligt in het persoonlijke traject. Wat past bij jou als docent? Je wordt hierdoor in je kracht gezet, je wordt je bewust wat bij jou wel en niet werkt. Met vooral de focus op wat wel werkt.

Ik ben ook anders naar mijn studenten gaan kijken door de nieuwe geleerde terminologie. Ook binnen ons team is deze ontwikkeling zichtbaar, je spreekt op professionelere manier over je studenten, omdat je het gedrag nu beter kan duiden.

Bij het traject in de klas ben je bezig met de vraag: hoe krijg je je studenten in de leerstand? Op klasniveau is gekeken naar wat de patronen en uitdagingen zijn in de groep, clustervorming en hun gedrag, en wat er gebeurt bij overgangen in de les. Dit traject op groepsniveau is samen leren met en van je collega’s.

De betrokkenheid en persoonlijke begeleiding van de trainers heb ik als heel prettig ervaren. Ik heb veel geleerd van de beide trajecten en heb daardoor kunnen groeien in mijn vak als docent. Bedankt daarvoor!

Rianne, Docent (MBO)

De trainer van urbanTQ kwam in het kader van groepsdynamica een aantal gastlessen geven aan de studenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn op de Hogeschool Rotterdam. De trainer werd om vele redenen gewaardeerd door studenten en docenten. Ten eerste wist hij als rolmodel een veilig leerklimaat te scheppen. Vriendelijk, duidelijk en vakkundig begeleidde hij de groep. Ten tweede liet hij de studenten kennismaken met een analysemodel (en een daarbij horende vocabulaire) en kwam er een inspirerend gesprek op gang over pedagogische keuzes die je maakt als docent. De studenten waren hierdoor in staat constructief hun eigen handelingen als docent in een grootstedelijke context te beschouwen, analyseren en te bespreken. De studenten en docenten hebben de gastlessen als een enorme meerwaarde ervaren. Er zijn handvatten geboden om over hun pedagogische keuzes te spreken om op deze manier tot kennisdeling te komen.

Monique, Lerarenopleider (HBO)

De masterclass geeft een helder en overzichtelijk beeld van het theoretisch kader van waaruit urbanTQ werkt. De terminologie wordt op een prettige geïntroduceerd: het waarom wordt meteen duidelijk. Verder geeft urbanTQ woorden aan datgene wat ervaren wordt in de lessen. Dit maakt dat ik met mijn collega’s makkelijker in gesprek kan gaan, we begrijpen nu beter van elkaar waar we het over hebben. Het verslag is zeer nauwkeurig en geeft een goed beeld van de geobserveerde les. Bijna op de minuut nauwkeurig zijn mijn acties, zowel verbaal als non-verbaal, beschreven en van daaruit is een analyse gemaakt. De theorie gaat leven, de terminologie blijft gehanteerd worden en hierdoor kan ik objectiever naar mijn eigen handelen kijken. Het gehele traject is geen ‘spray-on’ cursus, maar een verdiepende professionalisering op mijn handelen als docent.
Wat heb ik geleerd? O.a. inzicht in gedragingen en het kunnen benoemen van gedrag, hoe te reageren op gedrag, inzicht in mijn persoonlijke en professionele grens en hoe te handelen naar die grens. Doordat ook mijn collega’s het traject hebben gevolgd, gebruiken we de terminologie waardoor we gedragingen van studenten sneller en beter kunnen duiden en begrijpen we elkaar beter en/of hoe een situatie geweest is in de klas. Het maakt dat we objectiever naar situaties kunnen kijken en elkaar gerichter feedback en adviezen kunnen geven bij intervisie.

Wilbert, Docent (MBO)