Veelgestelde Vragen:

Twee van de richtlijnen die wij aanhouden zijn het leveren van maatwerk en het (nog) beter leren te begrijpen van wat goed onderwijs in een stedelijke context is. Het is daarbij zaak om ook als onderzoekers met onze voeten in de klei te staan. Gedurende de looptijd van een traject, krijgt het team te maken met trainers die gekoppeld zijn aan de school. Dezelfde trainers die de masterclass verzorgen en de analyses verrichten, nemen eveneens de lesbezoeken af. Op deze manier bouwen deze trainers expertise op ten aanzien van de onderwijscontext waarin onderzoek en professionalisering plaatsvindt. Dezelfde trainers blijven dus betrokken gedurende het hele traject.

Momenteel willen wij ons onderzoek afbakenen en ons met name focussen gebieden met een hoog aantal schoolverlater. In het verlengde daarvan kan gezegd worden dat stedelijkheid niet enkel in de grote steden plaatsvindt. Scholen hoeven vanwege een handige geografische ligging of populariteit onder stedelijke jongeren niet per se in een stedelijke context te liggen om alsnog te maken te hebben met stedelijke problematiek. Vice versa geldt dat scholen in stedelijke contexten niet altijd te maken hebben met stedelijke jongeren. Per school dient gekeken te worden naar hoezeer wij een bijdrage kunnen leveren aan het team.

De trainers van urbanTQ schakelen moeiteloos tussen docenten, leerlingen, het management en onderwijsondersteunend personeel. Hierbij hebben wij als doel de onderwijscontext nog beter te begrijpen. Vaak worden de ervaringen van leerlingen namelijk niet meegenomen, terwijl die informatie van onschatbare waarde is. Zo kunnen de bedoelingen nog zo mooi zijn, maar als de leerlingen de goede inzet van docenten niet als zodanig beleven, gaat enorm veel leerpotentieel verloren. Daarnaast kijken wij enerzijds op klasniveau naar de onderwijspraktijk en sturen aan daar waar nodig. Anderzijds plaatsen we dezelfde onderwijspraktijk in een wetenschappelijk daglicht, om invulling te blijven geven aan dat wat urbanTQ inhoudt.

Wij hebben als doel het stedelijke onderwijs te verbeteren. Professionalisering van docenten is hierin de meest logische optie, maar verre van de enige. Ondersteunend personeel heeft dagelijks contact met leerlingen, maar verzorgt geen onderwijs. De directie ziet in vogelvlucht wat er op zijn of haar school gebeurt, maar is meer bezig met de school als geheel, dan wat er op klasniveau gebeurt. Hetzelfde kan gezegd worden over teamleiders. Hoewel docenten trainen de meest logische weg is, kan professionalisering ook ingezet worden op een klas. Om hier meer informatie over te krijgen, kunt u contact met ons opnemen.

Wij hebben zelf voor de klas gestaan en weten hoezeer spray on professionalisering een feit is in het onderwijs. Dit heeft als gevolg dat er geen sprake is van beklijving. Een van de redenen is dat professionalisering top down plaatsvindt. Vanuit het management wordt bepaald dat een onderwerp aandacht behoeft en een organisatie wordt ingevlogen om dit onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de feitelijke belevingen van de docent op klasniveau. UrbanTQ richt zich juist op dit klasniveau. Wij werken vanuit de behoeftes van docenten en zijn voortdurend bezig ons aanbod aan te scherpen zodat deze aansluit op de belevingswereld van docenten. Hoewel het lastig is om continu deze behoeftes in kaart te blijven brengen, leidt deze vorm van professionalisering tot meer duurzaamheid en beklijving. Daarnaast pogen wij, zeker via de trajecten, dat de school of het team zich urbanTQ eigen maakt en ook zonder ons verder kan met de methode.

Contactformulier