Ons team

Wij kunnen met trots stellen dat wij allemaal ‘met onze voeten in de klei’ hebben gestaan in de stedelijke onderwijscontext. Dit is de grote kracht van ons multidisciplinaire team. De onderwijservaring die wij in huis hebben varieert van PO tot WO. Daarnaast zijn alle urbanTQ-trainers enthousiaste academici die de expertise vanuit hun eigen discipline inzetten om de methodiek te verbeteren. Deze combinatie van concrete onderwijservaring en een academische achtergrond zorgt voor een aantal voordelen in de service die urbanTQ kan bieden. Zo geldt dat onze trainers:

  • Oog en begrip hebben voor de dagelijkse realiteit van docenten in een stedelijke context vanuit hun eigen onderwijservaring
  • Gemakkelijk een vertaalslag maken van (actuele) wetenschappelijke inzichten naar de praktijk en vice versa
  • Kunnen levelen met alle betrokkenen in het onderwijs (leerlingen, studenten, docenten, opleidingsmanagers, directie, beleidsmakers, etc.)
  • De persoonlijke stijl van een docent in kaart kunnen brengen en deze weten te koppelen aan evidence-based handelen op klasniveau
  • Groepdynamische processen op klasniveau kunnen duiden die typerend zijn voor een stedelijke onderwijscontext
  • Het talent hebben om docenten, teamleiders en opleidingsmanagers praktische handvatten te geven om processen op klas- en teamniveau te begrijpen en te verbeteren

Onze visie

Effectieve docenten die lesgeven in een stedelijke context hebben een andere skill- en mindset dan effectieve docenten in een rurale context. De complexiteit van de (grote) stad zorgt ervoor dat deze docenten unieke vaardigheden ontwikkelen om om te gaan met deze context en de uitdagingen die erbij horen. Zo kunnen zij gedegen omgaan met superdiversiteit, motivatieproblematiek of straatculturele codes en zijn zij in staat leerlingen of studenten (weer) aan te sturen op de lesstof.

Waar IQ en EQ respectievelijk de intelligentie en de emotionele intelligentie van een individu meten, zien wij dat docenten ook een TQ (teaching quotient) hebben. TQ is een graadmeter voor het onderwijstalent van een individuele docent, van diens persoonlijke skill-en mindset. Iedere docent beschikt over TQ, maar effectieve docenten in een urbane context hebben ook nog een specifieke skill- en mindset die floreert in de complexe realiteit van het stedelijke onderwijs. Deze docenten hebben een hoog urbanTQ. Het ontrafelen en operationaliseren van deze specifieke skill- en mindsets is in onze ogen van essentieel belang voor (de toekomst van) het onderwijs in onze steden.

Onze missie

De twee speerpunten die onze missie vormgeven, zijn kennisdeling vanuit onderzoek en duurzame professionalisering realiseren. Wij willen het onderwijsveld verrijken door de kennis die wij opdoen uit het onderwijs via ons onderzoek te delen met het onderwijsveld. Wij leveren op deze wijze onze bijdrage aan het ontwikkelen van onderwijs in de stedelijke context, waarbij we het contact met het onderwijsveld actief willen blijven behouden.

Wij willen dat deze bijdrage beklijft, en niet overwaait na hoogstens één schooljaar. In de wijze waarop de professionalisering van urbanTQ is ingericht, is daarom duurzaamheid geïntegreerd. Voor urbanTQ staat hiermee naast de resultaten van de professionalisering op zichzelf, ook centraal dat docenten en overige professionals in het onderwijsveld de opgedane kennis zich eigen maken. Door deze weg te bewandelen, hoopt urbanTQ bij te dragen aan een cultuur waarin docenten en overige professionals in het onderwijsveld zich voortdurend en duurzaam aan het verbeteren zijn.

Mocht u meer willen weten over hoe wij onze missie en visie uitdragen, neem dan contact met ons op.